หลักสูตรที่เปิดอบรม

ชมทั้งหมด

<< เมษายน 2560 >>

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

            1
23 678
910 131415
1617
18 หลักสูตรวันที่ 18 เมษายน 2560
1.เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว - 3 ชม.
22
23
29 หลักสูตรวันที่ 29 เมษายน 2560
1.ชุมชนศึกษา วัดอรุณ วังเดิม - 6 ชม.
30           

สีแดง มีวิชาเรียน - สีเทา วิชาที่เลยมาแล้ว - สีน้ำเงิน วันนี้

รวม 18 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สถานะ จำนวน วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมือนคนอังกฤษ
ตอน 1

(ดูรายชื่อผู้เรียน)
ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย ปิด 8/30 อังคารที่ ที่ 04 เม.ย. 60
พุธที่ ที่ 05 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
เรียนแล้ว
2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมือนคนอังกฤษ
ตอน 2

ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย ยกเลิก 5/30 อังคารที่ ที่ 11 เม.ย. 60
พุธที่ ที่ 12 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
3. เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว
ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย ยกเลิก 1/30 อังคารที่ ที่ 18 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
4. เดคูพาจกระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์
ตบแต่งกระถางเซรามิก และการปลูกแคดตัส ในกระถางที่ตบแต่ง

ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ยกเลิก 4/15 พุธที่ ที่ 19 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
5. เทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาไทย-อังกฤษ
ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย ยกเลิก 4/30 พุธที่ ที่ 19 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
6. เรียนรู้คนด้วยโหงวเฮ้งบนใบหน้า
(ดูรายชื่อผู้เรียน)
อ.กองกาญจน์ ธนานัยพฤกษ์ ปิด 17/30 พฤหัสบดีที่ ที่ 20 เม.ย. 60
ศุกร์ที่ ที่ 21 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
เรียนแล้ว
7. สมุนไพรไทยและการนำมาใช้ประโยชน์
การทำลูกประคบ ลูกช่วง: การทำหมอนวด ผ้าขาวม้า และ ยาดมพิมเสนน้ำ

ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ยกเลิก 2/15 พฤหัสบดีที่ ที่ 20 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
8. ปั้นแมวนำโชคจากดินที่พัฒนาจากยางพารา
ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ยกเลิก 1/15 ศุกร์ที่ ที่ 21 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
9. หุ่นดีด้วยมวยไทย
(ดูรายชื่อผู้เรียน)
ว่าที่ร้อยตรี บริรักษ์ ปะกาสี ปิด 11/15 จันทร์ที่ ที่ 24 เม.ย. 60
อังคารที่ ที่ 25 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
เรียนแล้ว
10. ปั้นต้นกระบองเพชรและจัดกระถางประดับจากดินญี่ปุ่น
ปั้นเห็ด กระบองเพชร พืชอวบน้ำ และสัตว์ประจำปีเกิด(ปีนักษัตร์)

(ดูรายชื่อผู้เรียน)
ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ปิด 5/15 จันทร์ที่ ที่ 24 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
เรียนแล้ว
11. การทำสบู่ Home Made อย่างง่าย
สบู่โปรตีนรังไหม น้ำผึ้ง และ เส้นไหมทองคำ

(ดูรายชื่อผู้เรียน)
ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ปิด 6/15 อังคารที่ ที่ 25 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
เรียนแล้ว
12. ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ
ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ ยกเลิก 4/30 พุธที่ ที่ 26 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
13. ปั้นดินญี่ปุ่น
การปั้นของจิ๋ว : กุหลาบหิน กระบองเพชร พืชอวบน้ำ และ กระถางประดับจิ๋ว

ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ยกเลิก 0/15 พุธที่ ที่ 26 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
14. คาราเต้เพื่อสุขภาพและการป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน
คุณ ไสว เสรีสุขสันติ์ ยกเลิก 1/20 พฤหัสบดีที่ ที่ 27 เม.ย. 60
ศุกร์ที่ ที่ 28 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
15. ภาษามือเพื่อการท่องเที่ยว
อ.นันทนา ลำเทียน และคณะ ยกเลิก 9/30 พฤหัสบดีที่ ที่ 27 เม.ย. 60
ศุกร์ที่ ที่ 28 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
16. การพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ
ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ ยกเลิก 6/30 พฤหัสบดีที่ ที่ 27 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
17. การรีไซเคิลช่วยลดวิกฤตโลกร้อน
ถักยางแฟนซีหุ้มสายชาร์ต สาย หูฟังโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น หรือซองใส่โทรศัพท์มือถือ

ผศ.เตือนใจ โก้สกุล ยกเลิก 0/15 พฤหัสบดีที่ ที่ 27 เม.ย. 60
16.00-19.00 น.
ยกเลิก
18. ชุมชนศึกษา
วัดอรุณ วังเดิม

ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ ยกเลิก 1/15 เสาร์ที่ ที่ 29 เม.ย. 60
9.00-16.00 น.
ยกเลิก

[ ย้อนกลับ ]