หลักสูตร ร้อยลูกปัด


รหัสหลักสูตร
A027
จำนวนชั่วโมง
12 ชั่วโมง
ชื่อหลักสูตร
ร้อยลูกปัด
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ปิยนาถ เพชรจันทร
วันที่เรียน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลาเรียน 13.00-16.00 น.
สถานที่เรียน
ห้อง 403B ชั้น 4 อาคารวิทยพัฒนา
จำนวนที่รับ
30
จำนวนที่ลงทะเบียน
ลักษณะกิจกรรม
บรรยาย อภิปราย และ การฝึกปฏิบัติ
เนื้อหา
วิธีการร้อยลูกปัดเป็นพวงกุญแจในรูปแบบต่างๆ(**ต้องเรียนครบ2คอร์ส จะได้ใบประกาศนียบัตร) (ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งชุด 20-30 บาทค่ะ)


คุณไม่สามารถเลือกหลักสูตรนี้ได้อีก เพราะ
วันที่เรียน และเวลาตรงกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียนไว้แล้ว

[ ย้อนกลับ ]